Een vraag die vaak aan ons gesteld wordt is: “Hoe komt het dat de hoeveelheid geld die ik terugkrijg van de energieleverancier zoveel minder is dan wat ik dacht?”

Een veelvoorkomende aanname is dat de door de panelen opgewekte energie direct wordt doorgerekend door de energieleverancier. Dit is helaas niet het geval. De opgewekte stroom van uw panelen wordt eerst door de aanwezige elektrische apparatuur opgebruikt. Alle overtollige energie wordt daarna teruggeleverd aan de leverancier. Hierdoor berekent de energieleverancier alleen maar het gedeelte van de stroom dat wordt teruggeleverd en niet het gedeelte dat u zelf verbruikt.

Er zal wel een sterke daling te zien zijn van de door de leverancier geleverde stroom, in vergelijking met de periode daarvoor. Omdat het door de panelen opgewekte stroom eerst verbruikt wordt, wordt dit bespaard op de hoeveelheid ingekochte stroom.

Een ander misverstand is dat het stroomverbruik op dagbasis ‘0’ kan zijn als er op een dag meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt. Na zonsondergang wekken de panelen geen stroom meer op en zal het stroom voor verlichting en andere elektrische apparatuur gewoon van de energieleverancier komen.

Sommige slimme meters houden de hoeveelheid opgewekte stroom die verbruikt wordt in een huishouden bij. Mocht u geïnteresseerd in deze gegevens adviseren wij u om hierover contact op te nemen met uw leverancier voor meer informatie.