Costa Rica loopt al 100% op groene energie

 

Af en toe loop je op internet tegen de leukste artikelen aan, zo ook deze:

Costa Rica 100% groen

zonneflex costa rica

groen costa rica

zonneflex energie neutraal

costa rica kaart zonneflex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In six years, Costa Rica plans to be carbon neutral. It’s getting closer to that goal: In March, the government announced that the country has been running on nothing butrenewable electricity in 2015.

Compare that to the U.S., where renewables generate only around 13% of electricity. Of course, Costa Rica is tiny in comparison—with a population only about the size of Alabama. Because most people are relatively poor, energy use per household is low. And the country’s economy relies on tourism and agriculture, not energy-sucking industries like manufacturing. Costa Rica also has some natural advantages. Like Iceland, which already runs on fully renewable energy, Costa Rica is filled with volcanoes and can tap into geothermal power.

The country’s ability to swear off fossil fuels this year also took some luck. Most of the country’s electricity comes from hydropower, and thanks to recent heavy rains, hydroplants have been able to supply more power than usual.

Flickr user Sarah Murray

That reliance on hydro also puts Costa Rica at risk in the case of future drought. So to prepare for drier weather that’s likely to come with climate change, the country is investing in more geothermal power. Though the grid doesn’t rely on much wind or solar power yet, there’s an opportunity for both. By some estimates, there’s twice as much sunshine in Costa Rica as in Germany—a country that was able to supply 50% of its electric power from solar on a sunny day last summer.

“Solar is a reliable source, independent from climate change, with a minimum environmental impact,” says Sofía Blanco, the executive director of Acesolar, a nonprofit that hopes to help solar energy grow in Costa Rica.

“Drought is synonymous with crisis in many areas, not just energy,” she says. “That’s why we promote the diversification of the energy matrix.”

It’s likely that the grid in Costa Rica will continue to evolve and the current streak without fossil fuels may not last. Still, the country’s progress is an inspiration for the rest of the world. Only a handful of others—like Albania, Paraguay, and Iceland—run on 100% renewable electricity now.

Vrij vertaald:

 

In zes jaar is Costa Rica van plan om klimaatneutraal te zijn. Het land komt steeds dichter bij dat doel: In maart kondigde de regering aan dat het land in 2015 op niets anders dan hernieuwbare energie heeft gedraaid.

Vergelijk dat met de VS, waar duurzame energie ongeveer 13% van de totale energieproductie is. Natuurlijk, Costa Rica is klein – het heeft ongeveer een even grote bevolking als de staat Alabama. Omdat de meeste mensen relatief arm zijn, is het energieverbruik per huishouden laag. Verder is de economie van het land gebaseerd op het toerisme en de landbouw, niet energie-slurpende industrieën. Costa Rica heeft ook een aantal natuurlijke voordelen. Zoals IJsland, wat al draait op een volledig duurzame energie, is Costa Rica gevuld met vulkanen en kan het dus gemakkelijk aardwarmte aanboren.

Het vermogen van het Costa Rica om fossiele brandstoffen af te zweren dit jaar kwam ook met een beetje geluk. Het grootste deel van de elektriciteit in het land komt van waterkrachtcentrales, en door de zware regenval van dit jaar waren die in staat een stuk meer elektriciteit te produceren dan normaal.

Flickr-gebruiker Sarah Murray:
Door het gebruik van waterkracht zet Costa Rica zich in gevaar in het geval van toekomstige droogte. Ze bereiden zich voor op droger weer wat waarschijnlijk komt met de klimaatverandering, het land investeert nu in meer aardwarmte. Hoewel het nu nog niet is berekend op veel wind of zonne-energie, is er een ruime kans voor beide. Volgens sommige schattingen, is er twee keer zoveel zon in Costa Rica als in Duitsland, een land dat in staat is om op een zonnige dag ongeveer 50% van de benodigde energie op te wekken met zonne-energie.

“Solar is een betrouwbare bron, onafhankelijk van de klimaatverandering, met een minimale impact op het milieu”, zegt Sofía Blanco, de directeur van Acesolar, een non-profit, dat hoopt te helpen zonne-energie te laten groeien in Costa Rica.

“Droogte is synoniem met crisis in veel gebieden, niet alleen energie,” zegt ze. “Daarom raden we het bevorderen van de diversificatie van de energie-matrix aan.”

Het is waarschijnlijk dat het rooster in Costa Rica zal blijven evolueren en de huidige periode zonder fossiele brandstoffen kan niet voor altijd blijven duren. Toch is de vooruitgang van het land  een inspiratie voor de rest van de wereld. Slechts een handvol andere landen; Albanië, Paraguay, en IJsland lopen nu op 100% hernieuwbare elektriciteit.

In Nederland is in 2013 slechts 12.2 % duurzaam opgewerkt, Nederland loopt dus hopeloos achter op Costa Rica.

Laten we  hopen dat we snel bij kunnen komen en ook 100% groene energie kunnen opwekken.

 

Heeft u ook een tip hoe we hier snel meer groene energie kunnen opwekken?

laat uw idee achter in de reacties hieronder: