Zonnepanelen schenken met fiscale bonus

Indien u wenst om iets aan uw kinderen te schenken, dan kunt u overwegen om geen geld maar zonnepanelen aan uw kinderen te ‘geven’. Dit komt steeds vaker voor omdat een verruimde fiscale schenkvrijstelling van toepassing is.
Op het moment kunnen uw kinderen bovendien een ‘bonus’ van de Belastingdienst ontvangen in de vorm van BTW-teruggave.
Zonnepanelen schenken met fiscale bonus is een hele leuke manier om uw kinderen te verrassen met hun eigen zonnestroom installatie!

Zonnepanelen schenken met fiscale bonus

Zonnepanelen schenken met fiscale bonus

 

Met het schenken van zonnepanelen geeft u eigenlijk niet eenmalig een bedrag maar krijgen uw kinderen korting op de energienota voor een periode van minimaal 25 jaar. De schenking is daardoor veel groter dan het eenmalige bedrag.
Bovendien kan het fiscaal heel vriendelijk plaats vinden; naast de belastingvrije schenking van de zonnepanelen kunnen uw kinderen namelijk ook de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen terugkrijgen. Dit is een soort van ‘bonus van de Belastingdienst’ dat kan oplopen tot ongeveer 20% van het geschonken bedrag. Bovendien geeft u de groene gedachte mee en draagt het bij aan het milieu en de milieugedachte bij uw kinderen. Let op, dit moet dan wel op een juiste manier vorm worden gegeven anders lopen uw kinderen de BTW-teruggave mis.

Hoe werkt dat dan?

Tot 1 januari 2015 kunt u éénmalig maximaal € 100.000 belastingvrij schenken aan uw kinderen indien het geld voor de eigen woning van uw kinderen wordt gebruikt. Het is dus belangrijk om te realiseren dat alleen dit jaar (2014) nog gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid.
De nieuwe zonnepanelen worden op de woning van uw kinderen gemonteerd en dus gebruikt voor de woning. De schenking kan daarom onder de verruimde vrijstelling vallen en is het gehele bedrag van de schenking vrijgesteld.

Uw kinderen kunnen de BTW op de aanschaf en montage van de zonnepanelen van de Belastingdienst terug vragen indien de factuur op de juiste naam staat.

Een rekenvoorbeeld:

Uw kinderen laten zonnepanelen plaatsen voor € 8.000 inclusief BTW. Hier zit € 1.388 BTW in.
Zij ontvangen dan van u € 8.000 maar krijgen van de Belastingdienst ook nog eens € 1.388 BTW terug.
Uw totale schenking wordt daarmee € 9.388 belastingvrij.

Zonnepanelen schenken met fiscale bonus

Zonnepanelen schenken

Daarvoor dient wel het een en ander met de Belastingdienst afgestemd te worden. De schenking moet op de juiste wijze ingericht worden en er dient een beroep op de schenkvrijstelling gedaan te worden. Daarnaast dient de BTW-teruggave geregeld te worden.

Wat te doen?

Indien u interesse heeft om zonnepanelen aan uw kinderen te schenken, dan kunt u dit laten verzorgen door de Centrale BTW Teruggave die dan alle administratie met de Belastingdienst voor u verzorgt.
De kosten voor deze werkzaamheden bedragen € 250,- exclusief € 52,50 BTW (die voor het grootste deel ook van de Belastingdienst wordt teruggevraagd). Meer informatie vind u op pagina gelinkt hieronder:

De Centrale BTW Teruggave

Romano Hagen
info@btw-zonnepanelen.nl

Heeft u nog vragen of opmerkingen? u kunt deze ook stellen in de commentaren hieronder: